DAFTAR

Kamis, 04 April 2013

GENDHING JAWA

GENDHING-GENDHING JAWA DALAM FORMAT MP3
DIPERSILAHKAN KEPADA STRISNO BUDAYA JAWA UNTUK MENGUNDUH
ANEKA GENDHING JAWA KLASIK I :

 
001. BENDRONGAN – PUCUNG RUBUH – GANDRUNG MANIS – DANDANGGULA BANJET – ASMARADANA JAKALOLA.mp3
002. BW. GAMBUH LGM. LELO LEDHUNG – LDR. SARAYUDA – LAGU ONDHE-ONDHE Pl. Br.mp3
003. BW. LEBDAJIWA – KUTUT MANGGUNG Pl. Br.mp3
004. BW. MUSTIKENGRAT – GENDHING CANDRA -LDR. SRI HASCARYA – LDR. WESMASTER Sl.9.mp3
005. BW. SEKAR AGENG SUDIRAWARNA – UDAN BASUKI – LIPUSARI – GAMBUH Sl. Mny.mp3
006. BW. SUDIRAWARNA – GENDHING WIDASARI – LDR. LIPUR SARI Sl. Mny.mp3
007. GENDHING BANDILORI – LDR. ELING-ELING – KTW. PRANA ASMARA – SLEPEG MAWA PALARAN Pl. Br.mp3
008. GENDHING BONANG SLEBRAK PL.5.mp3
009. GENDHING BUDHENG-BUDHENG – LDR. SARAYUDA Pl.6.mp3
010. GENDHING CANDRANATA – LDR. KAPIREKTA – JINEMAN MIJIL SASANTI Pl.5.mp3
011. GENDHING GANDAKUSUMA – GANDASULI lajeng AYAK-AYAK SREPEG – DANDANGGULA – PANGKUR – DURMA Sl.9.mp3
012. GENDHING GENDHIYENG – LDR. KIJING MIRING – KTW. PUSPANJANA – KEMUDA Pl. 6.mp3
013. GENDHING IRIM-IRIM – LDR. IRIM-IRIM Pl.Br.mp3
014. GENDHING JATIKONDANG – LDR. TEDAK SAKING Pl.5.mp3
015. GENDHING LALER MENGENG SL.9.mp3
016. GENDHING LEMPUNG GUNUNG – GANDRUNG MANIS LDR. SARAYUDA Pl.Br.mp3
017. GENDHING LOGONDHANG – LDR. ELING-ELING – SINOM LOGONDHANG – RANGSANG – PALARAN Pl.5.mp3
018. GENDHING MAJEMUK – ADA-ADA GIRISA – SLEPEG SLOBOG – GAMBUH – ASMARADANA – POCUNG Sl. 6.
019. GENDHING MALARSIH Pl. Br.mp3
020. GENDHING MUNCAR – LDR. SUMYAR – SEKAR PUCUNG Pl. Br.mp3
021. GENDHING ONANG-ONANG lajeng LDR. SRI REJEKI Pl.6.mp3
022. GENDHING PANCATNYANA – LDR. PANGKUR Pl. Br.mp3
023. GENDHING RONDHON – LDR. GONJANG-GANJING – PATHET JINGKING – AYAK-AYAK SLEPEGAN Sl.9.mp3
024. GENDHING TALU WAYANGAN 01.mp3
025. GENDHING TALU WAYANGAN 02.mp3
026. GENDHING TALU WAYANGAN 03.mp3
027. GENDHING TALU WAYANGAN 04.mp3
028. GENDHING TALU WAYANGAN 05.mp3
029. JINEMAN GENDRA – MAS KENTAR – UDAN MAS – CUCUR BIRU – KUMUDA – PALARAN DANDANGGULA PANGKUR Pl.5.mp3
030. KUDANGAN – JULA-JULI SUMBA – AJA LAMIS.mp3
031. LDR. BABAT KENCENG Pl. Br.mp3
032. LDR. BIMA KURDA Pl.5.mp3
033. LDR. JUNGKERI Pl. Br.mp3
034. LDR. KARONSIH Pl. Br.mp3
035. LDR. KOMBANG MARA Pl.5.mp3
036. LDR. RANGAYU Pl. Br.mp3
037. LDR. SRI KAWURYAN Pl. Br.mp3
038. LDR. TIRTAKENCANA – GEGOT Pl.6.
039. LGM. MELATI RINONCE Pl.6.mp3
040. MIJIL KETOPRAK Pl.6.mp3
041. PALARAN JAWI.mp3
042. RUJAK SENTUL Pl.6.mp3
043. SAMBUL GENDING Pl.6.mp3
044. SEKAR GADUNG – LEBDOSARI Sl. My.mp3
……
ANEKA GENDHING JAWA KLASIK II :
001. KETAWANG PUSPAWARNA.mp3
002. BUBARAN HUDAN MAS.mp3
003. SINOM RUJAK JERUK.mp3
004. PANGKUR PALARAN.mp3
005. ASMORODON MBANGUN TRESNO.mp3
006. SINOM PARIJOTHO.mp3
007. AYUN-AYUN GOBYOG.mp3
008. AYAK-AYAK Pl. Br.mp3
009. LDR SURNYAR JINEMAN SURAKARTA.mp3
010. PUCUNG KETHOPRAK GLOPA GLAPE.mp3
011. LDR KAGOK SEMARANG PALARAN DURMO.mp3
012. JINEMAN GENDRA LDR GANDA SULI.mp3
013. PANGKUR NGERENAS SLEPEG SUDAMALA.mp3
014. PANGKUR JENGGLENG.mp3
015. ADA ADA SLEPEG PALARAN PANGKUR.mp3
016. PANGKUR TANJUNG GUNUNG PL. BR.mp3
017.  LALER MENGENG – LDR. TLUTUR – SREPEG TLUTUR Sl.9.mp3
018. KUTUT MANGGUNG.mp3
019. SINOM PARIJOTHO.mp3
020. JINEMAN NYAMAT PL.6.mp3
021. ADA-ADA – LADRANG ELING-ELING Pl. Br – PALARAN DURMA – PALARAN MEGATRUH Pl. Br. – PALARAN ASMARANDANA Pl. Br. – PALARAN POCUNG Pl. Br.mp3
022. ANEKA PALARAN.mp3
023. ANILA PRAHASTA – ADA-ADA LANCARAN NGREBA – LDR. DIRADAMEKTA – SREPEG MANYURA – PALARAN SAMPAK Pl. Br.mp3
024. ASMARADANA – PALARAN GAMBUH Pl. Br.mp3
025. ASMARADANA PALARAN GAGRAG MONDOWANARAN – GRAGRAG WAOSAN Sl. Mny.mp3
026. ASMARADANA PALARAN GAMBUH Pl. Br.mp3
027. BAWA MOCOPAT PANGKUR BANYUMASAN KETAMPEN ELING-ELING BANYUMASAN Sl. Mny.mp3
028. BAWA PANGKUR BANYUMASAN – ELING-ELING.mp3
029. BAWA SEKAR AGENG SURARETNA – GENDHING GINONJING KETAWANGAN LDR. GINONJING SREPEG PALARAN SL. Mny.mp3
030. BONDHET KETAWANG RETNA WIGENA LDR. NUSWANTORO – OJO SOK JANJI – KEPLOK AWE-AWE Pl. 5.mp3
031. BONDHET RINENGGO KETAWANG WIGENO – PALARAN DURMA LANGGAM SEMARANG INDAH.mp3
032. GEDHING JATININGSIH DWH. LDR. JATININGSIH – PLAYON SIREP PALARAN DANDHANGGULA KANYUT Pl. 6.mp3
033. GENDHING ANEKA PALARAN.mp3
034. GENDHING KEMANAK ANGLIRMENGDUNG.mp3
035. GENDHING MEKAR ASRI – PANGKUR TANJUNG GUNUNG.mp3
036. JINEMAN KANDHEG SREPEG PALARAN PANGKUR.mp3
037. KAPI DONDONG KALAJENG KETAWANG BARIKAN.mp3
038. KETAWANG PUSPAWARNA.mp3
039. KETAWANG IBU PERTIWI Pl. 6 – CONDONG RAOS.mp3
040. KETAWANG KADUK RENA – SREPEG TLUTUR – PALARAN MIJIL – PANGSURO GREGET.mp3
041. KETAWANG LARAS MAYA Pl. Br.mp3
042. KETAWANG MIJIL.mp3
043. KETAWANG PANGKUR NYAMAT.mp3
044. KETAWANG PANGKUR NYAWAT Pl. 6 – INSTRUMEN.mp3
045. KETAWANG PANGKUR RENAS – KETAWANG KINANTHI SANDHUNG LAMBANGSARI LDR. SIGRA MANGSAH.mp3
046. KETAWANG PAWUKIR – KINANTHI SANDUNG GAMBUH Sl. Mny.mp3
047. KETAWANG SINOM WENIGONJING – KINANTHI SANDUNG.mp3
048. KETAWANG WIGARINGTYAS – KI NARTOSABDO.mp3
049. LADRANG BODRONOYO Sl. Mny.mp3
050. LADRANG CARANG SOKO Sl. Mny.mp3
051. LADRANG GROMPOL Sl. 9.mp3
052. LADRANG LERE-LERE SUMBANGSIH – SRPEG LASEM – PALARAN DURMA LELAGON BEGADANG Pl. 6.mp3
053. LADRANG PANGKUR GOBYOG – PANGKUR NGAMBORO – SINOM GRENDEL – MIJIL WACAN Pl. Br.mp3
054. LADRANG PANGKUR KALAJENG PALARAN TRUS JENGGLENG Sl. PATHET. 9.mp3
055. LADRANG PANGKUR Pl. Br – WORO PODANG.mp3
056. LADRANG PARISUKO KETAMPEN RUJAK JERUK MINGGAH PALARAN KACUNG GODRIL Pl. 6.mp3
057. LADRANG SRI KATON KETAWANG SUKMA ILANG AYAK-AYAKAM SREPEGAN SAMPAK Sl. Mny.mp3
058. LADRANG TURUN SIH.mp3
059. LALER MENGENG LDR. TLUTUR – SREPEG TLUTUR Sl. 9.mp3
060. PALARAN DANDHANGGULA – SINOM – DURMA.mp3
061. AYAK-AYAK MANYURI BANYUMASAN – SREPEGAN MANYURI – PALARAN GAMBUH BUMINATAN – GAMBUH KENTAR – GAMBUH GONJING Sl. Mny – AYAK-AYAK BANYUMASAN, SREPEG JALAK PITA, PALARAN SINOM SLOBOG SL.9.mp3
062. PALARAN DANDHANGGULA – DURMA.mp3
063. PALARAN DANDHANGGULA SIDOASIH.mp3
064. PALARAN JENGGLENG – BASIYO.mp3
065. PALARAN KINANTHI – MEGATRUH – DANDHANGGULA – GAMBUH.mp3
066. PALARAN MASKUMAMBANG – MIJIL SINOM – POCUNG.mp3
067. PALARAN MASKUMAMBANG MIJIL – SINOM – PUCUNG.mp3
068. PALARAN MIJIL – SINOM – ASMARADANA.mp3
069. PALARAN PANGKUR – KINANTHI ASMARADANA.mp3
070. PALARAN PANGKUR – NYI TJODROLUKITO.mp3
071. PALARAN SINOM – MOCOPAT Pl. 6.mp3
072. PALARAN SRIKATON MATARAMAN – DURMA.mp3
073. PANGKUR DUDHO KASMARAN  Lr. Pl. PATHET Br.mp3
074. PANGKUR GAGAD KASMARAN Pl. 6.mp3
075. PANGKUR JENGGLENG – BASIYO.mp3
076. PANGKUR JENGGLENG.mp3
077. PANGKUR MACAN UCUL.mp3
078. PANGKUR MOCAPAT Lr. Pl. PATHET 6.mp3
079. PANGKUR MOCAPAT Pl. 6.mp3
080. PANGKUR MOCOPAT Lr. Pl. PATHET 6.mp3
081. PANGKUR NYAMAT.mp3
082. PANGKUR PALARAN DUDHO KASMARAN PARIPURNA.mp3
083. PANGKUR PALARAN.mp3
084. PANGKUR RIMONG BATIK.mp3
085. PANGKUR ROYAL MINGGAH PALARAN.mp3
086. PANGKUR SEGORO KIDUL.mp3
087. PANGKUR SENSIR – PLAYON SIREP PALARAN.mp3
088. PANGKUR TANJUNG GUNUNG Pl. Br.mp3
089. PANGKUR WOLAK WALIK.mp3
090. PATHET 9 BANYUMASAN KATAMBEN SLEPENG BANYUMASAN MAWI PALARAN DANDHANGGULA – PANGKUR Sl. 9.mp3
091. PATHET JUGAG Sl. 9 – BAWA ST. CITRAMENGEN Sl. 9 – PALARAN PANGKUR Sl. 9- PALARAN ASMARADANA – PALARAN DURMA.mp3
092. REREPEN PANGKUR GEDHONG KUNING Pl. Br.mp3
093. RORO TURIDA- PANGKUR PIKAT MANUK Pl. 5.mp3
094. SARWA-SARWI SEMARANGAN – SREPEG LASEM – PALARAN GAMBUH Sl. 6.mp3
095. SINOM PARIJOTHO GALA-GALA – BW. MAHESA BAYANGAN KETAMPEN LDR. SRI KRETARTA KALAJENG KETAWANG WIGENA.mp3
096. SREPEG MATARAMAN – URA-URAPANGKUR RAMBANGAN – SREPEG ASMARADANA – SREPEG DURMA RAMBANGAN.mp3
097. SREPEG TUNGGUL JIWA – PALARAN ASMARADANA KAGOK TETANON – PANGKUR NYAMAT- MASKUMAMBANG.mp3
098. UDAN PALARAN JENGGLENG – BASIYO 01.mp3
099. UDAN PALARAN JENGGLENG – BASIYO 02.mp3
100.
ANEKA GENDHING KUTUT MANGGUNG :
001. BW. KUSWARAGA DAWAH GENDHING KUTUT MANGGUNG Pl. Br.mp3.
002. BW. SEKAR KUSWARAGA (SUTOMO) DAWAH GENDHING KUTUT MANGGUNG Sl My.mp3
003. KUTUT MANGGUNG – CAMPURSARI ANIK SUNYAHNI.mp3
004. KUTUT MANGGUNG – CAMPURSARI SEKAR MAYANG.mp3
005. KUTUT MANGGUNG – CAMPURSARI.mp3
006. KUTUT MANGGUNG – CSGK – WURYANI – MINUL.mp3
007. KUTUT MANGGUNG – GEDOG BLITAR – ERNI.mp3
008. KUTUT MANGGUNG – JINEMAN GLATHIK GLINDHING LCR. TITIPANE ANAK PUTU PL. BR. – SANGGA BUANA.mp3
009. KUTUT MANGGUNG – KUDHA NYONGKLANG Pl. Br. – NONIEK APRILIA.mp3
010. KUTUT MANGGUNG – NYI MIRANTI.mp3
011. KUTUT MANGGUNG – SULANI.mp3
012. KUTUT MANGGUNG – WAHYUNI.mp3
013. KUTUT MANGGUNG – WOLU-WOLU – TAYUB.mp3
014. KUTUT MANGGUNG PL. BR.mp3
015. KUTUT MANGGUNG RUKUN AGAWE SANTOSO.mp3
016. LDR. KUTUT MANGGUNG – KALAJENG LCR. KUDA NYONGKLANG Sl. My.mp3
017. LDR. KUTUT MANGGUNG.mp3
018. ULER KAMBANG – KUTUT MANGGUNG – NYI CONDROLUKITO.mp3
ANEKA GENDHING BANYUMASAN :
001. ELING-ELING BANYUMASAN.mp3
002. GUNUNGSARI KA;OBAGORAN.mp3
003. LOGODHANG BANYUMASAN.mp3
004. MBANG GLEPANG.mp3
005. RANDHA NUNUT.mp3
006. RICIK-RICIK BANYUMASAN.mp3
007. WARUDOYONG.mp3
RENGGONG MANIS GENDHING BANYUMASAN :
Waranggana : Nyi Surilah, Nyi Ponirah.
001. ILOGONDHANG BANYUMASAN, SL. MYR.mp3
002. GROMPOL KETHEK, SL. MYR.mp3
003. KULUH-KULUH, SL. MYR.mp3
004. KEMBANG GLEPANG, SL. MYR.mp3
005. UNTHU LUWUK, SL. MYR.mp3
006. RENGGONG MANIS, SL. MYR.mp3
SITERAN NGUDI RARAS :
001. AJA LAMIS.mp3
002. KADUNG TRESNA.mp3
003. LARA BRANTA.mp3
004. Lgm. NGIMPI.mp3
005. MELATI RINONCE.mp3
006. ORA NGLINDUR.mp3
007. TAMAN SARI.mp3
008. WUYUNG.mp3

UYON-UYON KRAWITAN SUKA RARAS :
001. JINEMAN MENDES Sl.9.mp3
002. BW. PANGKUR RINASA –LGM. SEWINDU Pl.6.mp3
003. GENDHING RONDON ALIT LDR. LINDUR Sl.9.mp3
004. GENDHING TALU – GENDHING CUCUR BAWOK – PARIANOM – LDR. SRI KATON – KTW. SUKMO ILANG – AYAK-AYAK SREPEG – SAMPAK Sl.Myr.mp3
UYON-UYON PANGKUR KRAWITAN SUKA RARAS :
001. PANGKUR NGRENAS – SLEPEG SUDAMALA.mp3
002. PANGKUR JENGLENG.mp3
003. ADA-ADA SLEPEG PALARAN PANGKUR.mp3
004. PANGKUR TANGJUNG GUNUNG Pl. Br.mp3
PAGUYUBAN KRAWITAN SEKAR ARUM :
001. BW.  SA. RARABENTROK DHAWAH GDH. GAMBIRSAWIT LDR. KEMBANG TANJUNG, Pathetan JINGKING.mp3
002. AYAK-AYAKAN, SREPEG  PANGKUR SINOM WENIKENYA Sl.9. BW.SA. SUDIRAWICITRA – Gdh. BONDHET – Ldr. TIRTAKENCANA Pl.6.mp3

GENDHING BEDHAYAN :
01. BEDHAYAN KEMBANG PEPE.mp3
02. BEDHAYAN PAMUDYA.mp3
03. BEDHAYAN KASCARYAN.mp3
04. BEDHAYAN SIYEM.mp3
05. BEDHAYAN PLAYON.mp3
INSTRUMEN GENDHING JAWA I :
01. ASMORODONO.mp3
02. SRI KALOKO.mp3
03. SRI WIDODO.mp3
04. DONGKERI.mp3
INSTRUMEN GENDHING JAWA II :
01. LDR. PANGKUR SLG.mp3
02. GD. RENYEP SLG.mp3
03. LDR. NUSANTORO PL.mp3
04. LDR. KAPIDONGDONG.mp3
05. LDR. ELING-ELING.mp3
INSTRUMEN GENDHING JAWA III :
01. LDR. BODRONOYO S. MY.mp3

02. LDR. CARANG SOKO SL. MY.mp3
03. LDR. KIJING MIRING SL. MY.mp3
04. LDR. KUSUMA SL.9.mp3
05. LDR. PANGKUR SL.9.mp3
06. LDR. RAMBANGAN SL.9.mp3
07. LDR. SLAMET SL. MY.mp3

AAK 1 KLENENGAN GOBYOG

KELUARGA KARAWITAN STUDIO RRI SURAKARTA :
01. LDR. GINONJING, LEDUNG-LEDUNG SL. Mny
02. LDR. TIRTA KENCANA GEGOT Pl. 6
03. LDR. CLUNTANG RINENGGA Sl. 9
04. JINEMAN ULER KAMBANG Sl. 9
05. LDR. PANGKUR Pl. Brg
AAK 2 KLENENGAN ONANG-ONANG
KELUARGA KARAWITAN STUDIO RRI SURAKARTA :
01. GD. TITIPATI KALAJENG LDR. SIYEM Sl. 6
02. LDR ASMARADANA SL. Mny
03. BW. SEKAR AGENG MANGGALAGITA DAWAH GENDING ONANG-ONANG KALAJENGAKEN LDR. TIRTA KENCANA Pl. 6
AAK 3 KLENENGAN RANGU-RANGU
KELUARGA KARAWITAN STUDIO RRI SURAKARTA :
01. BUKA CELUK PADANG REMBULAN KETAMPEN GD. KINANTHI JURU DEMUNG MAWI NDEG-NDEGAN KALAJENG PUSPANJAYA Sl. Mny
02. BW. SEKAR AGENG RETNA ASMARA DAWAH GD. KEMBANG WIDARA MINGGAH LDR. CANGKLEK KASELING LAGU DOLANAN PEDISIL Pl. 6
03. GD. MUNCAR MINGGAH LDR. SUMYAR MAWI NDEG-NDEGAN SEKAR PUCUNG Pl. Brg
04. KUWUNG-KUWUNG KLJG RANGU-RANGU TRUS LAGU DOLANAN KEMBANG JAGUNG Pl. Brg
AAK 4 PANGKUR PAMIJIN
KARAWITAN RIRIS RARAS IRAMA :
01. BW. SEKAR CANDRAKUSUMA KATAMPEN LDR. PANGKUR “PAMIJEN” KASELING MAWI JENGGELENG Sl. 9
02. BW. SEKAR SUDIRAWICITRA KATAMPEN GENDHING BONDET KALAJENGAKEN KTW. PUCUNG WUYUNG Pl. 6
AAK 5 KLENENGAN NYAMPLENG LOGONDHANG
KELUARGA KARAWITAN STUDIO RRI SURAKARTA :
01. GD. LOGONDANG MINGGAH LADRANG ELING-ELING MAWI MANDEG TRUS DANDANGGULA, SINOM LOGONDANG KALAJENGAKEN KTW. GONDANG KASIH KASAMBET LANCARAN GULA KLAPA Pl. 5
02. GD.  MAJEMUK SUWUK GROPAK TRUS ADA-ADA GIRISA TRUS SLEPEG SLOBOG NGELIK KAJANTUR MAWI DIPUN URA-URANI GAMBUH, ASMARADANA, PUCUNG Sl. 6
AAK 6 KLENENGAN NYAMPLENG RANDA NUNUT
KELUARGA KARAWITAN STUDIO RRI SURAKARTA :
01. GD. RANDANUNUT KALAJENGAKEN LDR. MONCER
02. GD. WIDASARI, KALAJENG LDR. RANGAYU TRUS RUJAK JERUK PL. Brg
AAK 7 KLENENGAN RANDU KENTIR
KELUARGA KARAWITAN STUDIO RRI SURAKARTA :
01. BW. SEKAR RETNA ASMARA, KETAMPEN GD. RANDU KENTIR MINGGAH AYUN-AYUN GOBYOG, MAWI MANDEG, BW. SWARA ASMARADANA DAWAH AYUN-AYUN MALIH
02. BW. SINOM DAWAH YEN ING TAWANG ANA LINTANG KLJG. SUWE ORA JAMU PL. 6
03. GD. BONDET MATARAM, KALAJENGAKEN LDR. KAGOK MADURA, SUWUK GROPAK, TERUS ADA-ADA MATARAM, KALAJENGAKEN SLEPEGAN, KAJANTUR, DIPUN URAN-URANI SEKAR DANDANGGULA, PANGKUR, DURMA SL.  9
AAK 8 KLENENGAN PANGKUR
KELUARGA KARAWITAN STUDIO RRI SURAKARTA :
01. BW. CANDRA ASMARA, KATAMPEN LDR. PANGKUR MAWI KEBAR DAWAH CIBLON, SELING PALARAN, SUWUK, BW. SINOM LOGONDANG DAWAH LELAGON ONDE-ONDE PL. Brg
02. BENDRONGAN DAWAH PUCUNG RUBUH, MAWI KIPRAHAN, SUWUK, KATAMPEN GANDRUNG MANIS MAWI MANDEG, DIPUN URAN-URANI SEKAR DANDANG GULA BANJET KALAJENGAKEN ASMARADANA JAKALOLA DAWAH GENDING DOLANAN TARI BALI, TERUS GUGUR GUNUNG PL. Brg
AAK 9 GENDHING BONANGAN
KELUARGA KARAWITAN STUDIO RRI SURAKARTA :
01. TUKUNG-TUKUNG PL. Brg
02. OKRAK-OKRAK SL. Mny
03. MAJEMUK PL. 5
04. DENGGUNG TURULARE PL. 5
05. DENGGUNG SULUR KANGKUNG PL. 5
06. LDR GONJANG PATI SL. Mny
07. KUTUT MANGGUNG PL. 6
08. LDR AGUN-AGUN SL. Mny
AAK 10 SERAT WEDHATAMA KI NARTO SABDO
PAGUYUBAN KARAWITAN JAWI “CONDONG RAOS” :

01. LANCARAN PAMBUKA,  ADA-ADA PAMBUKA,  KTW. PANGKUR SARITUNGGAL, PL. 6,  LDR. PANGKUR CELUK, PL. 6, LDR. PANGKUR KAWURI, PL. 6, KTW. PANGKUR NGRENAS, PL. 6, ADA-ADA, KTW. PANGKUR LARA ASMARA, SL. 9, PANGKUR PALARAN, SL. 9
02. ADA-ADA, KTW. SINOM WENIKENYA, SL. 9, KTW. SINOM GRANDHEL, SL. 9, KTW. SINOM PARIJATHA, SL. My,  ADA-ADA, KTW. SINOM LOGONDHANG, PL. Brg, SINOM PALARAN, PL. Brg
03. LANCARAN PAMBUKA, ADA-ADA, KTW. PUCUNG SANTI PL. 6, KTW. PUCUNG WUYUNG PL. 6, KTW. PUCUNG DAYAGUNA PL. 6, ADA-ADA, LDR. PUCUNG MULAT SL. 6, KTW. PUCUNG TALU SL. Mny, PUCUNG PALARAN SL. Mny
04. LANCARAN PAMBUKA, ADA-ADA, KTW. RASAMADU PL. Brg, LDR. SRIBIWADHA PL. Brg, KTW. SUBAKASTAWA PL. Brg, ADA-ADA, LDR. WAHYU SL. Mny, KTW. KINANTHI SANDHUNG SL. Mny, KTW. PAWUKIR SL. Mny, KINANTHI PALARAN SL. Mny
AAK 11 GENDHING RUJAK SENTUL
KELUARGA KARAWITAN STUDIO RRI SURAKARTA :
01. GD. RUJAK SENTUL MINGGAH LD.R SRUNDENG GOSONG MAWI MANDEG KALAJENGAKEN KTW. GAMBUH TRUS LANCARAN TAHU TEMPE MAWI MANDEG, SINOM TAHU TEMPE PL. 6
02. BW. BANGSAPATRA KETAMPEN GENDHING RENYEP MINGGAH LDR. ELING-ELING KASMARAN MAWI MANDEG DANDANGGULA BANYUMASAN, DANDANGGULA SEMARANGAN SL. 9
AAK 12 KLENENGAN GANDHON LARAWUDHU
KELUARGA KARAWITAN STUDIO RRI SURAKARTA :
01. GD. LARAWUDHU MGGH LDR. CLUNTHANG MATARAMAN, SL. 9
02. GD. LORO-LORO GENDHONG MINGGAH LORO-LORO TOPENG SL. Mny
03. GD. TANGGUL KUWUNG MINGGAH PACUL GOWANG, PL. Brg
04. GD. BANDHILORI MINGGAH LDR. ELING-ELING KASMARAN, PL. Brg

AAK 13 KLENENGAN JANGKEP RONDHON
KELUARGA KARAWITAN STUDIO RRI SURAKARTA :
01. GD. RONDHON KALAJENGAKEN LDR. GONJANG-GANJING SUWUK, PATHET JINGKING, KATAMPEN AYAK-AYAKAN KAJANTUR, TERUS SLEPEGAN DIPUN URAN-URANI DANDANGGULA, PANGKUR, PUCUNG DURMA Sl. 9
02. GD.G RONDHON KALAJENGAKEN LADRANG GONJANG-GANJING SUWUK, PATHET JINGKING, KATAMPEN AYAK-AYAKAN KAJANTUR, TERUS SLEPEGAN DIPUN URAN-URANI DANDANGGULA, PANGKUR, PUCUNG DURMA Sl. 9
AAK 14 KLENENGAN CLIMEN PANCATNYANA
KELUARGA KARAWITAN STUDIO RRI SURAKARTA :
01. GD. PANCATNYANA MINGGAH LADRANG SRIKAWURYAN, Pl. Brg
02. GD. MESEM MINGGAH LADRANG LARASDRIYA, Sl. 9
03. GD. GANDAKUSUMA MGGH LADRANG HANORAGA, Sl. 9
04. GD. KIJING MIRING, Pl. 6

AAK 15 CONDONG RAOS GENJONG GOLING
PAGUYUBAN KARAWITAN JAWI “CONDONG RAOS” :
01. LDR. SEKAR NGENGUWUNG Sl. 9
02. BW. SEKAR TENGAH AGENG KUSWARINI DAWAH LDR.  JUMURUNG, PL. Brg
03. LDR. TEBU SAK UYUN SL. Mny
04. BW. SEKAR AGENG CANDRAWILASITA DAWAH GD. GENJONG GOLING, Pl. 6
05. LDR. KEMBANG KATES, Pl. 6
AAK 16 KLENENGAN GAYENG GAMBIR SAWIT
KELUARGA KARAWITAN STUDIO RRI SURAKARTA :
01. BW. SEKAR AGENG RARA TURIDA, DAWAH GENDING GAMBIRSAWIT KASELING KEBAR PAREANOM, MINGGAH CIBLON PANCERANA Pl. 6, MALIK GAMBIRSAWIT Sl. 9
02. MALIK GAMBIRSAWIT JANGGALANA Pl. 6 MALIK GAMBIRSAWIT SEMBUNGGILANG Sl. 9 MALIK MALIH PAREANOM DADOS GAMBIRSAWIT PANCERANA P. 6
AAK 17 KLENENGAN NYAMLENG CUCUR BAWUK
KELUARGA KARAWITAN STUDIO RRI SURAKARTA :
01. BW. SEKAR AGENG SUDIRAWARNA DAWAH GD. BONDHET KALAJENGAKEN KTW. RAJASWALA Sl. 9
02. GD. CUCURBAWUK MINGGAH PAREANOM KALAJENGAKEN LDR. SRIKATON TERUS KTW. SUKMA ILANG Sl. Mny
AAK 18 KLENENGAN NYAMLENG LAMBANGSARI
KELUARGA KARAWITAN STUDIO RRI SURAKARTA :
01. BW. SEKAR AGENG MINTAJIWA DAWAH GENDING LAMBANGSARI KALAJENGAKEN LDR. PRABUANOM Sl. Mny
02. GD. BONDHAN KINANTHI MINGGAH KINANTHI MAWI NDHEG-NDHEGAN PUSPANJANA KALAJENGAKEN LDR. KEMBANG PEPE Pl. 6
AAK 19 COKEKAN LADRANG ELING-ELING
PAGUYUBAN KARAWITAN “KRIDHA IRAMA” :
01. BW. LANGEN KUSUMA DAWAH LDR. KEMBANG GAYAM SELING MIJIL KETOPRAK PL. 6
02. LDR. SRIKAWURYAN PL. Brg
03. BW. SINOM GRANDHEL DAWAH GD. RENYEP MINGGAH ELING-ELING KALAJENGAKEN KTW. SINOM PARIJATHA SL. 9
04. LDR. GINONJING PL. 6